Bonnslätt 1:56, Näsumsvägen 44, 290 38 Villands Vånga, tel: 070-603 75 80, e-post: info@bonnslatt.se